Urbanizace ochuzuje ptačí společenstva i snižováním evoluční jedinečnosti druhů

Urbanizace mění ptačí společenstva - obecně snižuje počet druhů a současně zvyšuje jejich funkční příbuznost, což vede k biotické homogenizaci neboli k zvyšování podobnosti ekologických společenstev. Urbanizace může také negativně ovlivnit fylogenetickou diverzitu společenstev druhů a potenciálně snížit jejich evoluční odlišnost. Tým Federica Morelliho při výzkumu ptačích společenstev v sedmnácti evropských městech, publikovaném v časopise iScience, zjistil významný pokles evoluční jedinečnosti v městských oblastech s vysokou hustotou zástavby ve srovnání s oblastmi s nízkou a střední hustotou. Celkově vzato městská ptačí společenstva z hustě urbanizovaných míst (např. městských center) podporovala o jeden milion let kratší evoluční historii než u ptačích komunit z městských oblastí s nízkou hustotou zástavby.
Vědci došli k závěru, že městské plánování musí fungovat v součinnosti s ochranářskou biologií a ekologickými studiemi, abychom lépe porozuměli mechanismům, které lákají více jedinečných druhů do měst, což následně zvyšuje celkovou odolnost ptačích komunit.

Citace: Morelli, F., Reif, J., Díaz, M., Tryjanowski, P., Ibánez-Álamo, J. D., Suhonen, J., ... & Benedetti, Y. (2024). Dense city centers support less evolutionary unique bird communities than sparser urban areas. Iscience, 27(2). 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.108945

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.