Vladislav Chrastný jmenován profesorem

Vladislav Chrastný z Katedry geoenvironmentálních věd FŽP byl jmenován profesorem v oboru Aplikovaná a krajinná ekologie. 22. ledna v Karolinu převzal jmenovací dekret z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

Jmenován byl i externí člen vědecké rady FŽP František Sedláček z JČU, který na FŽP úspěšně prošel jmenovacím řízením v oboru Ekologie.

Blahopřejeme!