Volby do akademického senátu FŽP - výsledky voleb

Vážení členové akademické obce FŽP ČZU v Praze,

Akademický senát (AS) FŽP ČZU vyhlašuje volby do AS FŽP ČZU. Důvodem je ukončení funkčního období AS FŽP k polovině října 2016. Volby budou nově probíhat prostřednictvím systému UIS. V této zprávě naleznete základní informace o úloze akademického senátu na vysoké škole, informace o složení volebních komisí, dále harmonogram voleb, pravidla navrhování kandidátů a popis průběhu vlastních voleb. V případě jakýchkoliv nejasností či problémů kontaktujte stávajícího předsedu AS FŽP, J. Vojara na adrese vojar@fzp.czu.cz.

 

Základní informace o akademickém senátu (AS)

  • AS je samosprávný zastupitelský orgán fakulty. Mezi jeho pravomoci patří volba děkana, schvalování vnitřních předpisů, podmínek přijímacího řízení, schvalování rozpočtu, rozdělení, sloučení, vzniku a zániku základních součástí fakulty, schvalování členů vědecké rady a dlouhodobého záměru fakulty.

 

Složení volebních komisí

  • Volební obvod akademických pracovníků – Ing. Jiří Vojar, Ph.D. (předseda), doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D., Ing. Vojtěch Barták, Ph.D.
  • Volební obvod studentů – Ing. Petr Chajma (předseda), Ing. Eliška Baranovská, Ing. Ondřej Lagner.

 

Harmonogram voleb

  • Návrhy kandidátů – do 29.9.2016
  • Projednání kandidatury s navrženými kandidáty – do 3.10.2016 (do 16,00 hod)
  • Zveřejnění kandidátů – 3.10.2016 (po 16,00 hod)
  • Volby do AS FŽP – 13.–14.10.2016

 

Návrhy kandidátů – kandidáta či kandidáty může navrhnout jakýkoli člen akademické obce FŽP (tj. student či vědecko-pedagogický pracovník) prostřednictvím systému UIS. Za platný návrh se považuje pouze uvedení plného jména i příjmení kandidáta společně s jeho emailovou adresou. V opačném případě je návrh kandidáta neplatný a tento kandidát nebude příslušnou volební komisí kontaktován.

 

Seznam navržených kandidátů
Volební obvod akademických pracovníků (dle abecedy a bez titulů)
Berchová Kateřina (KAE)
Harabiš Filip (KEKO)
Chrastný Vladislav (KGEV)
Janovská Vratislava (KBUK)
Keken Zdeněk (KAE)
Komínková Dana (KAE)
Kottová Blanka (KBUK)
Moudrý Vítězslav (KAGUP)
Musil Petr (KEKO)
Šálek Miroslav (KEKO)
Šímová Petra (KAGUP)
Trakal Lukáš (KGEV)
Vojar Jiří (KEKO)
Vymazal Jan (KAE)


Studentský volební obvod (dle abecedy a bez titulů)

Klápště Petr (doktorand, 2. ročník, obor AKE)
Lagner Ondřej (doktorand, 2. ročník, obor AKE)
Prošek Jiří (doktorand, 1. ročník, obor AKE)
Sládeček Martin (doktorand, 1. ročník, obor EKOL)
Šimáčková Elen (bakalářské studium, 2. ročník, obor ÚTSS)

 

Průběh voleb
Vlastní volby proběhnou 13.–14. října 2016, vždy od 8,30 do 16,00, a to klasickým způsobem
, tj. prostřednictvím papírových volebních lístků s vámi vybranými kandidáty, které budete do urny vhazovat (ty lístky) před vrátnicí MCEVI. Důvodem upuštění od plánovaného využití systému UIS je nedostatečné zabezpečení tohoto systému pro účely voleb.

 

 

Jiří Vojar
předseda AS FŽP

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.