Volby do AS ČZU

Vážení členové akademické obce FŽP ČZU v Praze,

dne 22. 09. 2020 byly usnesením Akademického senátu FŽP v souladu s Volebním řádem AS FŽP vyhlášeny volby do AS ČZU pro období prosinec 2020 – listopad 2023 s následujícím harmonogramem:

  1. 10. 2020 – 09. 10. 2020     Návrh kandidátů
12. 10. 2020 – 09. 10. 2020     Vyjádření kandidátů
19. 10. 2020 Představení kandidátů
11. 11. 2020 – 12. 11. 2020 Volby do AS ČZU

 

Detailněji viz přiložený dokument.

Další články v rubrice

English ☰ Menu