Výsledky voleb děkana FŽP

V prvním kole volby děkana FŽP ČZU v Praze byl 27. června 2019 na schůzi Akademického senátu FŽP jednohlasně zvolen stávající děkan prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc. Gratulujeme!

 

Bližší informace o průběhu volby jsou uvedeny v zápisech ze zasedání AS FŽP.

Další články v rubrice

English ☰ Menu