Informace o přihlášce ke studiu

Zajištění podmínek studia a výkon práce na ČZU

Vážené studentky, vážení studenti,

dovoluji si Vás informovat o aktualizaci a vydání nového rozhodnutí rektora č. 30/2020, které určuje podmínky studia a výkonu práce na ČZU od 3.12.2020. Uvedené rozhodnutí bylo zveřejněno na webu Aktuálně COVID a bude Vám posláno na Váš školní email. Uvedené rozhodnutí rektora si prosím prostudujte a v případě dotazů se na mne neváhejte obrátit.

Vedle změn v souvislosti s  uvolněním opatření v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví se zaměřením na ubytování studentů a provoz sportovišť, se část opatření věnuje výuce studentů prvních ročníků. V souladu s rozhodnutím rektora č. 30/2020 rozhodl děkan FŽP, že výuka do konce zimního semestru 2020/2021 (tj. do 18.12.2020) proběhne s ohledem aktuální epidemiologickou situaci, pokročilou fázi semestru a dobře fungující nástroje e-learning na FŽP pouze distančně. Zároveň je možné realizovat laboratorní a experimentální výuku v posledním ročníku bakalářského, nebo magisterského studijního programu určenou pro přípravu závěrečné práce, a to za přítomnosti nejvýše 20 studentů. Dále jsou možné individuální konzultace, zkoušení do 10 osob a individuální návštěvy knihovny. Vstup do budovy musí být předem dojednán s příslušným zaměstnancem FŽP (vedoucí závěrečné práce, zkoušející atd.).

Přeji Vám hodné úspěchů při skládání zápočtů a zkoušek a přeji Vám hodně trpělivosti a zdraví.

doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.
Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí Katedra aplikované ekologie

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu