Erasmus+ očima studentů

Význam zahraničních stáží je mnohoznačný. Zprostředkují náhled do nových pracovišť, nabídnou poznat nové tváře nebo rozšíří poznatky a metodické postupy v oboru. Člověk si při nich osvojí jazykové schopnosti a celou řadu dalších kompetencí. Podstatnou složkou je však změna perspektivy, které se naskytne, jakmile překročíme brány naší všednodennosti.

Můj letní pobyt na Technické univerzitě v Berlíně mně takový jiný úhel pohledu nabídl. Měl jsem možnost poznat pracoviště, které se zabývá klimatickými podmínkami v městském prostředí. To je typicky spjaté s projevy tepelného ostrova, kdy hustě zastavěná centra měst, v tomto případě více jak třímilionové metropole, absorbují velké množství příchozí energie, a intenzivně se tak oproti svému zázemí prohřívají.  Neblahé důsledku pro lidské zdraví má tento fenomén zejména při letních vlnách veder, kdy je život místních obyvatel ztížen kvůli omezené cirkulaci vzduchu a celkově vysokým teplotám zejména pak v nočních hodinách.

Na prvním obrázku se nachází měřící metrologická věž je součástí vybavení Katedry klimatologie na Technické univerzitě v Berlíně, kde jsem měl možnost absolvovat letní stáž. Záznamy ze senzorů umožňují např. pozorovat turbulentní toky tepla, vlhkosti i složek radiační bilance v různých výškách na terénem a okolní městskou zástavbou.

Další změnu perspektivy mně nabídly i věci zcela všední. Trávením času v nových kulisách a odlišné kultuře, nebo jen pozorováním pouličního života Berlíňanů jsem mohl vnímat, nakolik se ve veřejném prostoru objevují principy udržitelného rozvoje, podpory modrozelené infrastruktury nebo adaptačních opatření na projevy klimatické změny, a to jak v podobě řady drobných úprav okolních prostranství nebo výsadby městské zeleně, tak i nákladných projektů při ozelenění fasád a střech výškových budov a celých administrativních komplexů. Ulice rezidenčních čtvrtí mezi jednotlivými činžovními domy jsou lemovány stromořadími vysokých a hustě zapojených stromů, které nabízí alespoň částečnou útěchu obyvatelům při extrémních teplotách, redukci znečištění ovzduší nebo zmírnění hluku z dopravy. Město je protkáno stovkami parků a zahrad a v blízkém okolí se táhnou husté lesy a ke koupeli vhodná jezera. Podíl prvků modrozelené infrastruktury tak dosahuje až 45 % území města. V podobné duchu jak pak i ve městě velmi zjevný důraz na cyklistickou dopravu a naopak omezení té silniční sníženou rychlostí nebo regulovaným vjezdem do některých částí. Proto je ideálním prostředkem pro přesun po Berlíně kolo. Síť cyklostezek (druhý obrázek) je hustá, přehledná a bezpečná. Nabízí tak rychlou a ekologickou alternativu k tradičním dopravním prostředkům. Zde jedna z důležitých cyklistických tepen podél řeky Sprévy.

Významným zážitkem během mé stáže byla i návštěva nově otevřeného Humbold Forum, který rozšiřuje světoznámý Ostrov muzeí v centru Berlína o etnografické a přírodovědné sbírky na počest dvou světoznámých berlínských rodáků, bratrů Alexandra a Wilhelma von Humbold. Zde jsem měl možnost nahlédnout do jejich badatelské práce na poli geografie, botaniky, klimatologie a dalších vědních oborů, kterým tito sourozenci dali základ. Jejich čirá touha po poznání a posouvání hranic dosavadních znalostí pro mne byla, tak jako jistě i pro mnohé návštěvníky, velmi motivující do další vědecké práce. Dříve sídlo pruských králů dnes unikátní rekonstruovaný a nově otevřený výstavní prostor, to je Humbold Forum v centru Berlína. Obsahuje bohaté přírodovědné, etnografické i umělecké sbírky z období německého osvícenství až po současnost.

Studijní stáže na zahraničních univerzitách a výzkumných ústavech jsou jistě velmi dobrou příležitostí k navázání nových kontaktů, rozšíření znalostí, prohloubení celé řady schopností a kompetencí. Nicméně, i samotný pobyt v novém prostředí je velmi osvěžující a jako doplněk studia ho vřele doporučuji.

 

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.