Adam Chrumko

Konzultant GIS (ARCDATA PRAHA, s.r.o.)

Absolvent oboru Krajinné a pozemkové úpravy

Na první pohled by se mohlo zdát, že magisterský studijní obor Krajinné a pozemkové úpravy není zrovna nejlepším základem pro práci geoinformatika. Je to však přesně naopak. Právě tento mezioborový základ mi dodal širší a ucelený rozhled nejen na obory geoinformatiky, ale také mi poskytl cenné znalosti v dalších, z mého pohledu více či méně souvisejících oborech. Nehledě na to, že samotná geoinformatika se zde vyučuje na velmi vysoké úrovni. V současné době pracuji jako GIS konzultant, přesněji řečeno jako pracovník technické podpory pro Desktopové aplikace (Esri) s přesahem do ArcGIS Online. Tento komplexní pohled na věc je v praxi velmi užitečný, ať už při pochopení problematiky věci, nebo při návrhu vhodných řešení různě složitých problémů.

 

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu