Štěpán Vizina

Absolvent bakalářského oboru Krajinářství a magisterského oboru Krajinné inženýrství

Referent na Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF), oddělení technické a GIS podpory kontrol na místě.

Externí GIS projektant v oblasti územního plánování

„Práci doplňuji doktorským studiem oboru Environmentální modelování. Náplní moji práce jsou GIS analýzy různého charakteru, tvorba územních plánů, územních studií a v rámci SZIF pak tvorba technické metodiky pro agendu kontrol na místě, formulace požadavků na nové nástroje v prostředí GIS, vývoj a správa kontrolního modulu LPIS, technická podpora k GNSS přijímačům, příležitostná práce v terénu - měření GNSS přístroji, analýza technických dokumentů EU a aplikace jejich obsahu v praxi, školící činnost v oblasti sběru a zpracování dat pro kontroly na místě (terénních inspektorů), příležitostná práce s obrazovými daty letecké fotogrammetrie, příp. DPZ. Studium na FŽP mi dalo ucelený základ vědomostí pro moji praxi. Zejména studium GIS a environmentálních věd považuji na FŽP na vysoké úrovni.“

 

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu