Roman Juras

Absolvent oboru Environmentální modelování

Český hydrometeorologický ústav

„Během doktorského studia na FŽP jsem měl možnost spojit mojí velkou zálibu v pobytu na horách se svou budoucí profesí. Začal jsem se zabývat studiem sněhové pokrývky, která je velmi důležitá jednak z hydrologického hlediska, ale také z hlediska ohrožení v podobě lavin. Již na magisterském stupni jsem získal solidní základ v matematickém modelování a jeho využití při studiu přírodních procesů, což nyní využívám v každodenní práci. Na doktorském studiu jsem pak absolvoval několik výzkumných výprav do Arktidy, z nichž si nejvíce cením dvou cest na Špicberky na českou polární stanici v rámci projektu CzechPolar. Měl jsem také možnost pracovat ve výzkumných institucích ve Švýcarsku a v Německu, kde jsem poznal řadu významných expertů a velmi si rozšířil obzory. V současné době pracuji v ČHMÚ, kde se zabývám modelováním znečištění ovzduší. Nedávno jsme začali spolupracovat s Evropskou vesmírnou agenturou ESA na využití satelitních dat pro šíření znečisťujících látek v ovzduší.“

Další články v rubrice

English ☰ Menu