Tomáš Kunca

Ministerský rada na Oddělení myslivosti
Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství

Absolvent Forestry, water and landscape management (FLD) a Ekologie (FŽP)

 

"Během doktorského studia, z něhož významnou část jsem strávil v terénu, jsem mimo jiné poznal velkou řadu osob, se kterými se stále setkávám a kteří svými vědomostmi a zkušenostmi obohacují a zkvalitňují mou práci. Můj vlastní výzkum a spolupráce na projektech kolegů mi poskytla příležitost seznámit se se širokou škálou ekologických problémů a vnímat ochranu přírody s více úhlů pohledů. Díky zkušenostem z doktorského studia jsem se také zapojil do zahraničních projektů. Z toho čerpám i dnes, kdy jednou z hlavních náplní mé pracovní pozice je mezinárodní spolupráce na úseku myslivosti."

 

 

 

 

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu