Informace o přihlášce ke studiu

Nový projekt EarthBridge propojí dálkový průzkum Země a environmentální vědy

Tým katedry prostorových věd zahajuje projekt programu Horizont 2020 z výzvy Twinning 

Projekt Pěstuj bezpečně ve Studiu 6 ČT

Řešitelka projektu Kateřina Berchová Bímová hostem vysílání České televize

Výzkumníci z ČZU a Izraele plánují spolupráci na projektu Chytré krajiny

Delegace izraelských expertů na zavlažování, půdu a environmentální studia navštívila Amálii

FŽP pomáhá letním festivalům snížit jejich ekologickou zátěž

Projekt Rolling waste potkáte letos na šesti festivalech

FŽP slavnostně převzala přírodní rezervaci V Bahnách

Rezervace na Džbánsku je unikátní území s vzácnými druhy vázanými na rašeliniště

City Nature Challenge 2022: Podpořte Prahu v mezinárodní soutěži!

Ukažme světu rozmanitost pražské přírody a soutěžme ve dnech 29. 4. - 2. 5. 2022

Pozvánka na slavnostní převzetí správy rezervace

Vedení ČZU 5. května od 10:00 seznámí s rezervací nejširší veřejnost

Přednášky: James Ramsay, expert na EIA a management přírodních zdrojů

16. a 18. května 2022 vám přinášíme další přednášky špičkového odborníka

FŽP začíná hned tři projekty z výzvy Rago Norských fondů

Nové projekty cílí na zlepšování stavu ekosystémů a ochranu biodiverzity

6th European Congress of Conservation Biology

Téma: Krize biodiverzity v měnícím se světě
Early Birds registrace končí 31. května 2022!

Pozvánka na 2. Národní workhop projektu Birds@Farmland

Pozvánka na 2. národní workhop k projektu Birds@Farmland

Telemetrické obojky sledují již tři šumavské vlky

Vlci pod drobnohledem - spolupráce se Správou NP Šumava

Program Pestrá krajina znovu ocení zodpovědné zemědělce

Čtvrtý ročník akce se uskuteční 26. ledna v Aule ČZU

Každoroční sčítání vodních ptáků

Mezinárodní ornitologická akce se koná 15. a 16. ledna

Invazní druhy - téma setkání odborníků

Osmá společná konference s AOPK ČR se koná 8. února

Projekt Ptáci Online rekapituluje rok 2021

Chytré ptačí budky dodávají unikátní data ze dvou kontinentů 

Představujeme knihu Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice

Pokřtili jsme novou publikaci předních českých ornitologů

GA ČR financuje další tři projekty FŽP

Novými řešiteli jsou Aleš Urban, Vladislav Chrastný a Zhongbing Chen

ČZU zorganizovala největší měření prachových bouří v polární poušti

Vědci prokázali globální efekt polárního prachu z islandských pouští

Unikátní organické uhlíkové hnojivo MicroCHAR®

Firma AIVOTEC spolu s ČZU, VŠTE a BÚ AV ČR vyvinula hnojivo aspirující na certifikaci Carbon Negative Product

Pražský Florenc obohatila výstava ke zmírnění dopadů klimatické změny

Spolupráce ČZU, Kampusu Hybernská, společnosti DEKONTA s Magistrátem hl. m. Prahy

Krajina je pro nás vším. Sledujte projekty FŽP

Naše projekty, které mají za cíl zlepšit i vaše životní prostředí

Jsou ovce ideální manažeři travních porostů?

Výsledky dlouhodobého výzkumu v prestižním Science of The Total Environment

Ocenění pro film O vlcích a lidech projektu OWAD

Režisér Michal Gálik převzal cenu na festivalu T-film

Zalednění a pokles kyslíku v silurských oceánech objasňuje globální vymírání

Tým prof. Frýdy představil objev neznámé doby ledové v časopise Earth-Science Reviews

1. online konference platformy V4 Biochar

Seznamte se s novinkami ve využití biocharu. Registrace do 10. září 2021

FŽP se vrací do středoafrického Konga

Zoologický výzkum s WWF podpořil Nadační fond Neuron 

Monitorujte s námi kriticky ohroženého motýla okáče metlicovitého

Zapojte se i Vy. KDY? do 30. 9. KDE? V Prokopském údolí v Praze

Projekt FRAMEwork spojuje jihomoravské farmáře k ochraně biodiverzity

Zúčastnění zemědělci z Velkých Hostěrádek hospodaří na 2000 ha půdy

FŽP zastoupena ve všech vítězných návrzích soutěže přeměny jezera Milada

Architektonická soutěž jezera Milada vyhlásila výsledky

Projekt SWAMP zveřejnil první video

DEKONTA a FŽP zakládají zelenou střechu v intravilánu

Podporujeme hmyzí opylovače

Přidejte se k naší ochraně opylujícícho hmyzu

GAČR: Výsledky projektu Vlivu urbanizace na diverzitu ptáků

Tým F. Morelliho rekapituluje projekt z 16 evropských měst

Jarní kontrolní den na Amálii

Kontrolní den se uskutečnil 13. května 2021

Chytré ptačí budky sledují alkouny na ostrovech v Pacifiku

Projekt Ptáci Online a Laskeek Bay Conservation Society studují ptáky na kanadských ostrovech

FŽP členem iniciativy Evropské komise Bird@Farmland

Náš tým spolupracuje na ochraně vlajkových druhů ptáků

Konference Jak zadržet vodu v krajině k dispozici online

Pusťte si záznam konference, kterou k vybraným otázkám praktické ochrany přírody pořádá AOPK ČR a FŽP

Entomologové představují novinky ze světa hmyzu

Výzkumné a ochranářské aktivity týmu ekologie hmyzu na webu a FB

Konference Pestrá krajina letos s vyhlášením výsledků

Konference pořádaná s ASZ se uskuteční 3. 2. 2021 v Aule ČZU

Ornitologové opět sčítají po celém světě vodní ptáky

Každoroční mezinárodní sčítání se koná 16. a 17. ledna

Online konference Jak zadržet vodu v krajině

Přenos společné konference s AOPK se uskuteční 28. ledna v Aule ČZU, registrace do 22. 1.

Experiment s biouhlem zaujal česká média

Biouhel má napomoci sazenicím při rekultivacích

Kontrolní den na Amálii

1. října 2020 se na lokalitě Amálie sešli řešitelé projektu SWAMP

Hydrologické aktivity na Amálii v hledáčku médií

Chytrá krajina a aktivity SWAMPu v Aktualne.cz

Vítězství v soutěži IT projekt roku 2019

Oceněnou aplikaci ForestGuard vyvíjí společnost Unicorn s vědci z FŽP

Entomologický výzkum v hledáčku českých médií

Vědci rozvíjejí výzkum a ochranu hmyzu v Praze 

FŽP a WWF zahájily spolupráci v monitoringu zvířat v centrální Africe

Zaměřujeme se na populace slonů v Kongu - tisková zpráva

Veletrh pracovních příležitostí

Akce se koná ve čtvrtek 27. 2. 2020 od 10:00 do 15:00

Konference Pestrá krajina ve videozáznamu

Přenos konference zajistila ČTK

Česko-kolumbijská spolupráce v ochraně životního prostředí začala

Diplomatická mise pokračuje jednáním s největšími univerzitami Kolumbie

Pomáháme rozvoji africké Zambie

Spolupráce AOPK ČR a FŽP cílí na největší národní park Zambie

Nové projekty FŽP podpořeny grantem GAČR

Tři výzkumníci získali podporu Grantové agentury ČR

Práce vědců v archeoskanzenu v České televizi

Prof. Hejcman popisuje experimentální archeologii

Zveme Vás na kurz modelování v programech PHREEQC a HPx

Kurz se koná 23. až 27. 9. od 9:00 do 16:00 v místnosti Z028

Projekt Kůrovec získává pozornost médií

Fakultní drony pomáhají v boji s kůrovcem

FŽP rozvíjí spolupráci s festivalem Let It Roll

Pomáháme snižovat dopad masové akce na životní prostředí

Projekt “chytré krajiny” získává pozornost médií

Novináři se na Amálii seznámili s projektem Centra pro vodu, půdu a krajinu 

Chytré ptačí budky slouží ohroženým sýčkům

Česká společnost ornitologická využívá technologii FŽP

FŽP součástí diplomatické mise do Latinské Ameriky

Doprovázíme ministra životního prostředí do Peru a Kolumbie

Konference Světové banky s účastí FŽP

Land and Poverty: Catalyzing Innovation se uskutečnila 25. - 29. 3. ve Washingtonu

Pracovní nabídky na portálu JOBS FŽP

Sledujte aktuální poptávku praxe online

Pozvánka na Zimní arboristickou konferenci

Konference se koná v termínu 28.2. - 1.3.2019 v areálu ČZU v Praze

FŽP nabízí výstavní prostory

Představte svou výstavu v netradičních kulisách

Projekt Prameny spojují představil Atlas pramenů

Tříletý česko-saský projekt bilancuje

Ornitologický výzkum v prestižním časopise Science

Klimatická změna ovlivňuje predaci hnízd bahňáků

Projekt OWAD v České televizi

Studio 6 představilo první výstupy česko-saského projektu

"Síť Natura 2000 pro ochranu zimujících vodních ptáků nestačí"

Nová publikace Z. Musilové et al. v Biological Conservation

Na ČZU vzniklo Centrum pro vodu, půdu a krajinu

Čtyři expertní týmy FŽP jsou součástí nového celouniverzitního centra

FŽP hodnotícím členem programu Pestrá krajina

Program obnovy krajiny vyhlásila Asociace soukromých zemědělců ČR

FŽP zahájila spolupráci s festivalem Let it roll

Pomáháme snížit dopad masové hudební akce na životní prostředí

Historické plužiny v hledáčku projektu NAKI II

FŽP a FF JČU spolupracují na výzkumu historických prvků krajiny

Výsledky hydroklimatického výzkumu v prestižním časopise

Meziuniverzitní spolupráce týmu KVHEM v časopise Nature Communications 

Česko-izraelská spolupráce FŽP v hledáčku médií

Multioborový tým prof. Hejcmana spolupracuje na vykopávkách biblických měst v Izraeli

Mobilita pro výzkumné pracovníky

FŽP vypisuje výběrové řízení na tři vědecké mobility do Rakouska a USA se zaměřením na environmentální vědy

Senát Parlamentu ČR uspořádal seminář s FŽP

FŽP spolupracuje se senátním Výborem pro hospodářsví, zemědělství a dopravu

Projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na FŽP

Program nabízí 65 mil. Kč na vybavení a 183 mil. Kč na zvýšení kvality vzdělávání

Česko-německá spolupráce v monitoringu vlků začala

FŽP s partnery zahájila tříletý projekt OWAD

Organická hmota Biochar vrátí půdě vodu

Lukáš Trakal v rozhovoru pro Týden.cz

Reportáž ČRo z experimentálního povodí FŽP

FŽP zkoumá hydrologický režim na hřebenech Šumavy

Letní dětská univerzita na FŽP

Žáci vyměnili základních školu za univerzitu

Terénní výzkum na sokolovských výsypkách

Tým Aleny Walmsley zkoumá vybrané plochy lesnických rekultivací

Soutěž Student GIS Projekt letos na FŽP

Baví Vás GIS? Prihlaste se do 15. června a soutěžte

Titul nejlepší přírodovědecká encyklopedie v ČR putuje i na FŽP

Dr. Harabiš je spoluautorem oceněné knihy Vážky (Insecta: Odonata) České republiky

FŽP ocenila významné osobnosti

FŽP u příležitosti oslav 10. výročí založení fakulty a Dne Země ocenila prostřednictvím děkana prof. Vladimíra Bejčka významné osobnosti

Pozvánka na závěrečnou konferenci k projektům ISOFIN A AQUARIUS

FŽP ČZU v Praze Vás srdečně zve na závěrečnou konferenci k projektům ISOFIN a AQUARIUS pořádanou dne 25. dubna 2017

NP Šumava hledá brigádníky na terénní práce

Přihlašte se na dvoutýdenní biomonitoring

Student Radek Muchna oceněným "rádiákem"

Rádio K2 získalo dvě vítězství rozhlasové soutěže Rádiorallye2017

Závěrečný seminář FRAGMENTACE v KRAJINĚ

Přednáška se uskuteční dne 15. prosince 2016 od 13:00 v aule ZI, budova MCEV I.

Vyjádřete se k těžbě nerostů - DOTAZNÍK

Pomozte nám zjistit postoj české veřejnost k těžebním aktivitám

Dvě letošní ceny rektora pro zaměstnance FŽP

Letošní ceny rektora v získala Markéta Zárybnická a Michael Komárek z FŽP

Workshop SPRINGS ALIVE 20. – 22. 10. 2016

Workshop k mezinárodnímu projektu česko – saské přeshraniční spolupráce, Prameny spojují – Quellen verbinden

Prezentace dosavadních výsledků "Fragmentace"

Řešitelé projektu Zmírnění důsledků fragmentace biotopů v různých typech krajiny ČR uspořádali 21. září společný seminář v prostorách FŽP

Ozvěny konference obrazem

Prohlédněte si fotogalerii z proběhlé konference České národní parky 2016

 

 

Agentura Reuters referuje o projektu FŽP

Agentura Reuters uveřejnila reportáž o projektu Fakulty životního prostředí PTÁCI ONLINE

PTÁCI ONLINE

Sledujte dění v „chytré ptačí budce“ na budově MŽP

Ochrana a obnova divočiny - evropské trendy a jak dál v ČR?

Mezinárodní seminář se bude konat dne 28.6.2016 v budově Dřevřského pavilonu (místnost DP 201) od 9:00 hodin

Nový projekt Prameny/Springs na FŽP!

Prameny spojují krajiny a státy - environmentální vzdělávání a kooperace v regionu Liberec- Zittau

Přečtěte si nové číslo časopisu Ptačí svět

Představujeme vám monotematické číslo Ptačího světa z dubna 2016, které je věnované tematice mapování a sčítání ptáků

Spustili jsme web PTACIONLINE.CZ

Projekt inteligentních ptačích budek realizovaný Fakultou životního prostředí vyústil ve spuštění webu ptacionline.cz

Pozvánka na seminář

Monitoring stavu evropsky významných druhů rostlin a živočichů a druhů ptáků v soustavě Natura 2000

Pozvánka na křest knihy Filipa Harabiše

Nakladatelství Academia vás srdečně zve na křest knihy Aleše Dolného, Filipa Harabiše a Dana Bárty Vážky (Insecta: Odonata) České republiky

Seminář Oživení starých odrůd ovocných stromů

18. března 2016 proběhne na FŽP Seminář pořádaný ve spolupráci s Českým svazem ochránců zvířat a Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Stáž na podporu zaměstnanosti absolventů v německých firmách

Nabízíme stáž v rozsahu 8 hodin týdně (i rozděleně) po dobu 6 týdnů

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.