Aktuality

Podporujeme hmyzí opylovače

Přidejte se k naší ochraně opylujícícho hmyzu

Děkujeme Ladě za účast na našich projektech

Leden 2021: Lada se loučí s naším týmem

Rozhovor v časopise Živá univerzita

Prosinec 2020: naše aktivity na Dívčích hradech 

Listopadové lapačování aneb poslední terénní výjezd roku 2020

Listopad 2020: poslední terénní výjezd v roce k výzkumu vlivu pokryvnosti trnovníku akátu na společenstva nočních motýlů

Konference naše příroda 2020

Listopad 2020: výzkumy a ochranářské aktivity na Dívčích hradech

Kim Jensen jako nová posila týmu

Listopad 2020: zkušený biolog by se měl zapojit do našich výzkumů fyziologie slunéček a délky života u hmyzu

Slunéčka jsou připravena k přezimování

Říjen 2020: začátek zimních experimentů

Zdravé světlo v pořadu Nedej se!

Říjen 2020: Tom v ČT mluví o dopadech světelného znečištění na společenstva hmyzu 

Vážky by si zasloužily systematický monitoring

Říjen 2020: Filip je spoluautorem publikace v prestižním časopise Bioscience

Ve spolupráci se zemědělci z VIN AGRO s.r.o. bylo vyseto 31 hektarů nektarodárných biopásů

Září 2020: Martin Štrobl si vyzkoušel roli závozníka při setí biopásů

Po stopách vzácných motýlů

Září 2020: marné pátrání po nových populacích modráska vičencového

Význam lesních ostrůvků pro fungování zemědělské krajiny

Září 2020: publikace v prestižním časopise Journal of Applied Ecology 

Monitoring střevlíků na pražských polích

Červen 2020: monitoring střevlíků na polích ve vlastnictví Magistrátu hl. m. Prahy 

Tomáš Dvořák jako nová posila týmu

Květen 2020: novou posilou týmu ekologie hmyzu (na částečný úvazek) se stal Tomáš Dvořák

Podpora opylovačů v Praze

Květen 2020: opylovači a občanská věda

Dívčí hrady … všechno jde podle plánu

Květen 2020: reintrodukce modrásků

Čmelákům se líbí u lesa

Duben 2020: zemědělská krajina

Počet generací versus změna klimatu

Duben 2020: nová důležitá studie

Zemní pasti mohou být pěkné pasti

Duben 2020: metodologie vědy

Produktivní březen: mnoho nových zajímavých publikací

Březen 2020: březen – za kamna vlezem (a publikujeme)

Zahájení výzkumu vlivu pokryvnosti trnovníku akátu na společenstva nočních motýlů

Březen 2020: první terénní výzkum roku 2020 zahájen pod vedením Tomáše Kadlece

Úspěšný výjezd na Zoologické dny 2020

Únor 2020: Zoologické dny – tam nemůžeme chybět :-)

Nové projekty na území hl. m. Prahy

Leden 2020: snaha o pokračování spolupráce s magistrátem hl. m. Prahy 

Martin Štrobl a Ezequiel González obdrželi ceny rektora za kvalitní publikace

Prosinec 2019: 8. místo v soutěži o nejlepší studentský publikační výstup ČZU a cena rektora za vysoce kvalitní článek 

Povedená konference Kostelecké inspirování 2019

Listopad 2019: XI. ročník konference Kostelecké inspirování

Instalace naučné tabule na Dívčích hradech

Listopad 2019: nainstalována informační tabule popisující reintrodukci modráska vičencového na Dívčích hradech

Ohrádky před zimou

Říjen 2019: další sezóna experimentu pro výzkum společenstev bezobratlých při výrazném snížení rybí obsádky zdárně u konce

Nové logo týmu ekologie hmyzu

Říjen 2019: máme vlastní logo týmu

Pracovní výjezd na carabidologický kongres v Dolomitech

Září 2019: aktivní účast na konferenci „European Carabidologist Meeting“ 

Stavba hmyzího hotelu - Letní dětská univerzita

Srpen 2019: Filip,  Martin a Jana se zúčastnili jako lektoři projektu letní dětské univerzity

Nová publikace v časopise Diversity and Distributions (WoS)

Červenec 2019: důležitý výstup v rámci GAČR přijat v Diversity and Distributions

Monitoring EVL v Jižních Čechách

Červen 2019: Filip a jeho studenti se zapojili do monitoringu vážek vybraných Evropsky významných lokalit Jihočeského kraje

Výprava do Estonska

Červen 2019: spolupráce s Univerzitou v Tartu a sběr slunéček 

Behaviorální experiment v Ostravě

Květen 2019: snažíme se rozklíčovat habitatové preference jednotlivých modelových skupin vodních organizmů

Polyommatus thersites žije opět v Praze!

Květen 2019: úspěšná  reintrodukce modráska vičencového (Polyommatus thersites) na území Prahy

Konečně zábavný experiment v ekofyziologické laboratoři

Duben 2019: se slunéčky je někdy pořádná legrace aneb výzkum "nekrofilie"

Česká republika je zase jednou v něčem unikátní :-) (WoS)

Duben 2019: v Čechách jsou populace slunéčka východního neobvykle často vysoce parazitovány lumčíkem Dinocampus coccinellae

Zahájení výzkumu sezónní dynamiky ekosystémových služeb v zemědělské krajině

Březen 2019: začíná terénní výzkum zkoumající proměnlivost míry predace v polích i mimoprodukčních biotopech napříč celou vegetační sezónou

Výzkum přezimování hmyzu v neprodukčních biotopech uvnitř polí

Únor 2019:  „polní terénní skupina“ se pouští do další části experimentu

První společná meta-analýza Tiita Tedera a Michala Knappa publikována v časopise Chemosphere

Leden 2019: publikování první společné meta-analýzy Titta a Michala K. věnující se vlivu insekticidů na parazitoidy

První publikace Ezequiela Gonzáleze pod hlavičkou FŽP-ČZU v Praze

Prosinec 2018: Eze publikuje svou první studii pod FŽP-ČZU v Landscape Ecology

Realizace přezimovacího experimentu ve spolupráci s Dannym Haelewatersem

Říjen 2018: velký přezimovací experiment se slunéčky zahájen za účasti významného vědce 

Pracovní výjezd na konferenci Neobiota v Dublinu

Září 2018: Tomáš, Martin a Ezequiel se aktivně zúčastnili konference o biologických invazích v Dublinu

Nález nového druhu sekáče pro Čechy

Srpen 2018: Martin zaznamenal první výskyt vzácného sekáče v Čechách

European Congress of Entomology v Neapoli

Červen 2018: Jana, Michal K., Michal Ř. a Míra prezentovali výsledky našeho bádání na European Congress of Entomology 

Výzkum kondice hmyzu v akátových porostech v zemědělské krajině

Červen 2018: výzkum negativního vlivu akátu na velikost a tělesnou kondici běžných druhů lesních střevlíků a píďalek

Ezequiel González jako nová posila týmu ekologie hmyzu

Červen 2018: na post-doc pozici byl přijat náš argentinský kamarád Ezequiel González

Terénní výzkum polních kazů

Květen 2018: vytvořili jsme systém umělých polních kazů, který umožňuje zkoumat vliv polohy a velikosti polního kazu na společenstva členovců 

Projekt Dívčí hrady se rozjíždí

Květen 2018: reintrodukce modráska vičencového, současnost i budoucí plány

Nová publikace v časopise Biodiversity and Conservation

Květen 2018: v Biodiversity and Conservation publikována studie Tomáše a Martina zabývající se výzkumem vlivu trnovníku akátu na společenstvo nočních motýlů 

První článek Michala Řeřichy

Březen 2018: v časopise Physiological Entomology publikoval Michal Ř. svůj první prvoautorský článek 

Tiit Teder má první publikaci za FŽP-ČZU v Praze

Únor 2018: Tiit publikoval v prestižním časopise Biological Conservation svůj první článek pod hlavičkou FŽP-ČZU

Nečekaný grantový úspěch – 2x GAČR

Leden 2018: zkoumáme význam mimoprodukčních biotopů uvnitř polí a vliv intenzivního hospodaření ve středoevropských rybnících

Marco Ferrante navštívil FŽP

Marco Ferrante (Aarhus University) přednášel na FŽP

Teplota a úspěšnost přezimování slunéček

Dva druhy slunéček v experimentu vlivu teploty na úspěšnost přezimování

Filip Harabiš obdržel cenu rektora

Ocenění za popularizační publikaci Vážky České republiky

Exkurze se žáky ZŠ

Terénní průzkum herbivorního hmyzu

Úspěšné obhajoby našich doktorandek

Eliška Baranovská a Lada Jakubíková úspěšně obhájily

Tým na pracovní návštěvě Rennes

Návštěva kolegů a střevlíkářské konference

Nové články v prestižních časopisech

Tomáš Kadlec, Olda Čížek a Martin Štrobl spoluautory nových publikací

Výzkum v polních kazech řepky

Studie střevlíků a ekosystémových služeb 

Systém vičencových plošek pro modrásky

Unikátní řešení pro reintrodukci modrásků

English ☰ Menu